Miért van szükségünk zenére?

A "music" szóra a Google egy másodperc alatt csaknem 7 milliárd (!) találatot ad.
A "zene" szavunkra 32.5 milliót.
Ez is jelzi, hogy a zene jelentős helyet tölt be életünkben.

Nem véletlen, hogy sokan -számtalan aspektusból- foglalkoznak vele.
Például ez az írás is:

„A zene csupán értelmetlen zaj, míg értő fülre nem talál” – avagy miért van szükségünk zenére?

A kérdést természetesen nem lehet egyértelműen megválaszolni.

A zene sokrétűségét,összetettségét már az is jelzi, hogy a fogalomra nincs egységes, általánosan elfogadható definíció.
Több zenei lexikonban meg sem található önálló szócikként. Az ismert meghatározások többsége pedig vagy túl általános, elvont, vagy szubjektív véleményen alapul.

Néhány gondolat, idézet a zenéről:
.