Az ambitusát!

Az ambitus hangterjedelem, ami egy énekhanghangszer, vagy zenemű legmélyebb és legmagasabb hangja közötti távolságot fejezi ki.
A hangszerek ambitusa nullától a végtelenig terjedhet: Az idiofon ütőhangszerek nagy része csak egy hangon szólal meg, az orgonán majdnem minden hang megtalálható, de az elektronikus hangkeltőkkel bármilyen hang előállítható. 

Az énekesek hangterjedelme is különböző, de az átlagember másfék-két oktávának többszöröse. Náluk –és egyes hangszereknél- meghatározó jellemző még a hangfekvésük, azaz a hangtartományuk viszonylagos (magas, közép, mély) elhelyezkedése. 

E szerin a női, illetve gyermekhangok szoprán, mezzoszoprán, alt; a férfihangok: tenor, bariton, basszus alapfekvésűek lehetnek. 

Az ambitus és a hangfekvés mellett –többek közt- a tipikus operai szerepkörök szerint (mint például lírai szoprán vagy hőstenor) is jellemezhetők az énekesek.

*   *   *   *   *

Ezen az ábrán különböző hangszerek hangterjedelme, és a zongorához viszonyított elhelyezkedése látható:Napjaink, és minden idők legnépszerűbb énekeseinek hangtartománya és hangfekvése hasonlítható össze az alábbi táblázatban - a brummogó Barry White-tól a magasan sivító Mariah Carey-ig.

(A vonalakra mutatva az a dal is megjelenik, melyben a "leg"-hangokat kiénekelték.)Öt és fél oktávot meghaladó hangterjedelm: Kayamar (Magyaróvári Viktor)