Plágium

Az évszázadok során rengeteg, kisebb-nagyobb zenei alkotás készült és halmozódott fel a világ minden táján; olyan nagy mennyiségben, hogy -egyes vélemények szerint- sem áttekintésükre, sem újak alkotására nincs már lehetőség. 
A zene- és dalszerzők továbbra is alkotnak újnak tekinthető műveket, de –akarva, akaratlanul- felhasználnak már meglévő szerzeményeket is. Ez jogi szempontból okoz egyre nagyobb problémát.

Egy korábban keletkezett zenemű felhasználási módjai az adaptálástól a plágiumig terjedhetnek. 
Leggyakrabban a zene hangszerelésének, hangzásképének átírása szükséges más hangszerekre. 
Az alkotó jellegű átdolgozás viszont a mű struktúrájának, dallamvilágának, harmóniáinak és motívikájának megváltoztatásával jár, amihez a szerző hozzájárulása szükséges. 
Viszont nem védi a szerzői jog a hangzásokat, stílusjegyeket sőt, az egyszerű akkordmeneteket –még tudatos átvétel esetén sem.

Viták és perek sokasága jelzi, hogy a plágium vélt vagy valós jellege gyakran nehezen különböztethető meg.

Az egymásra hasonlító pop-dalok egyik gyakori közös jellemzője, hogy mindössze néhány akkordból állnak. A két, három vagy négy harmóniából álló séma különösen a jellegtelen dallamú, ritmikájú, hangzású gyengécske számoknál feltűnő.  Ugyanakkor vannak kevés akkordos remek dalok, slágerek is.

Néhány példa egy profi gitáros által bemutatott 2, 3 és 4 akkordos dalokból:


A klasszikus zenében a plágium-gyanús esetek általában két zenemű részletére, és nem a teljes kompozícióra vonatkozik.
A legnagyobb zeneszerzők műveiben is adódnak véletlen, akaratlan hasonlóságok:

Did Beethoven Unwittingly Plagiarize Mozart's Concerto? James Horner magához nyúl; gyakran "újrahasznosította" saját műveit:

"A good composer does not imitate; he steals" - Igor Stravinsky  
"Immature poets imitate; mature poets steal" - T. S. Eliot 

Pablo Picasso is supposed to have said that “all art is theft”. 
The idea may or may not be controversial, but the intention is clear. The creative process, which relies on the evolution of techniques, observation and criticism, is an assimilation of all that has gone before, and all creativity, whether artistic, technological or scientific, walks a thin line between innovation and originality, plagiarism and parody.
Copyright is the mechanism by which art and music are protected from inappropriate use and reproduction, but copyright assumes a unique relationship between the artist and his work that isn’t necessarily unique nor all-embracing.
In the realm of art even the idea that art is theft is common place.


A Better Silence - John Cage and copyright 
Everybody knows that John Cage, the avant-garde composer, invented silence in 1952, with his famous piece 4'33", which was premiered on 29 August of that year. 
Tux Deluxe 

Eredeti és utánzat